Start
Redakcja czasopisma “Acta Asiatica Varsoviensia” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (33/2020). Teksty należy zgłaszać za pośrednictwem maila do dnia 15 sierpnia 2020.
 
Tematem wiodącym numeru 33 rocznika “Acta Asiatica Varsoviensia” jest “Historia i kultury Azji”.
 
Redakcja przyjmuje artykuły i recenzje dotyczące historii Azji od starożytności do czasów współczesnych. Teksty powinny być napisane w języku angielskim i opracowane zgodnie z instrukcją redakcyjną. 
 
Czasopismo indeksowane jest w kilku bazach referencyjnych o zasięgu międzynarodowym, w tym ERIH Plus oraz Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
 
Punktacja MNiSW: 40 (2019)
 
Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access CC BY-NC-ND 3.0.
 
Kontakt mailowy z Redakcją: 
 
The Editorial Board of the Scientific Journal “Acta Asiatica Varsoviensia” invites authors to submit articles to its newest issue (33/2020).  Manuscripts shall be submitted through the following e-mail address: by the 15th of August 2020.
 
The main topic of the issue 33 of the yearly journal "Acta Asiatica Varsoviensia" is "Historical and cultural studies of Asia".
 
The editorial board will take in consideration scientific articles and book reviews related to the history of Asia from antiquity to modern times. Texts should be written in English and prepared in accordance with the editorial instructions.
 
The journal is indexed in several international reference databases, including ERIH Plus and Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
 
All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND 3.0. 
 
Contact with the editorial board:
 
 

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polska Akademia Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

Formularz logowania

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd