Procedura recenzyjna

Wszystkie artykuły nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie z następującą procedurą:

 

1. Wstępna recenzja artykułów jest dokonywana przez redaktora naczelnego i redaktora naukowego czasopisma, którzy decydują, czy artykuł pasuje do zakresu czasopisma i czy spełnia wymogi formalne określone w Wytycznych dla Autorów.

2. Po wstępnej akceptacji prace są wysyłane do dwóch niezależnych recenzentów, przy czym żaden z recenzentów nie jest związany z instytucją, w której pracuje autor, a przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż kraj autora. Zgodnie z zasadami double-blind review process autor i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości.

Recenzje są dostarczane w formie pisemnej i zawierają wyraźne stwierdzenie, że artykuł zostaje przyjęty z niewielkimi/żadnymi poprawkami lub zostaje odrzucony.

3. Na podstawie otrzymanych recenzji redaktor naczelny wraz z co najmniej jednym redaktorem naukowym podejmują decyzję o przyjęciu artykułu do druku, o jego odrzuceniu lub o skierowaniu do kolejnej recenzji.

4. Po przyjęciu do druku artykuł podlega dalszym procedurom redakcyjnym (korekta autorska, korekta techniczna, korekta językowa itd.).

Our website is protected by DMC Firewall!