Wytyczne dla Autorów

Artykuły składane do czasopisma nie mogą być złożone gdzie indziej. Autorzy są zobowiązani do uzyskania przyzwolenia na publikację materiałów, które mogą być objęte prawem autorskim (prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi ghostwriting oraz z wymaganym formularzem deklaracji autorów).

Artykuły muszą być napisane w języku angielskim. Początek artykułu powinno stanowić streszczenie o długości do 100 słów, po którym należy zawrzeć pięć słów kluczowych związanych z głównymi argumentami artykułu lub wnioskami. Długość manuskryptu powinna wynosić od 5000 do 6000 słów i nie przekraczać 40 tysięcy znaków (wliczając tekst artykułu, przypisy i tabele). Artykuł powinien być napisanyw formacie A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z wyraźnym marginesem. Odstęp między wierszami manuskryptu musi wynosić 1,5 wiersza, a strony powinny zachować ciągłą numerację.

Tytuł, imię autora oraz jego afiliacje powinny być wymienione u góry pierwszej strony (prosimy nie używać nagłówków).

Styl przypisów i odniesień bibliograficznych powinien być zgodny z instrukcją zamieszczoną pod linkiemZASADY CYTOWANIA

Artykuły przyjmowane są na bazie podwójnie ślepej recenzji zewnętrznych specjalistów (prosimy o zapoznanie się z plikiem 'Peer Review Process').

Artykuły z bieżącego oraz z archiwalnych numerów są dostępne online, w sekcjach 'Numer Bieżący' oraz 'Numery Archiwalne'.

Our website is protected by DMC Firewall!