Wytyczne dla Autorów

Artykuły składane do czasopisma nie mogą być złożone gdzie indziej. Autorzy są zobowiązani do uzyskania przyzwolenia na publikację materiałów, które mogą być objęte prawem autorskim (prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi ghostwriting).

Prosimy o przesyłanie tekstów w postaci pliku elektronicznego (Word i Pdf) i o załączenie materiałów graficznych w osobnych plikach.

Artykuły muszą być napisane w języku angielskim. Początek artykułu powinno stanowić streszczenie o długości do 100 słów, po którym należy zawrzeć 4-8 słów kluczowych związanych z głównymi argumentami artykułu lub wnioskami. Długość manuskryptu nie powinna przekraczać 80 tysięcy znaków (wliczając tekst artykułu, przypisy i tabele). Odstępstwo od tej zasady jest możliwe po porozumieniu z redakcją. Artykuł powinien być napisany w formacie A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z wyraźnym marginesem. Odstęp między wierszami manuskryptu musi wynosić 1,5 wiersza, a strony powinny zachować ciągłą numerację.

Tytuł, imię autora oraz jego afiliacje powinny być wymienione u góry pierwszej strony (prosimy nie używać nagłówków).

Styl przypisów i odniesień bibliograficznych powinien być zgodny z instrukcją zamieszczoną pod linkiemZASADY CYTOWANIA

Artykuły poddawane są podwójnie ślepej recenzji (zob. Procedura recenzyjna).

Our website is protected by DMC Firewall!