Wytyczne dla Autorów

Artykuły składane do czasopisma nie mogą być złożone gdzie indziej.  Autorzy są zobowiązani do uzyskania przyzwolenia na publikację materiałów, które mogą być objęte prawem autorskim (prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi ghostwriting oraz z wymaganym formularzem deklaracji autorów). Artykuły muszą być napisane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Początek artykułu powinno stanowić streszczenie o długości do 100 słów, po którym należy zawrzeć pięć słów kluczowych związanych z głównymi argumentami artykułu lub wnioskami. Długość manuskryptu powinna wynosić 18 do 22 stron i nie przekraczać 40 tysięcy znaków (wliczając tekst artykułu, przypisy i tabele).  Artykuł powinien być napisanyw formacie A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z wyraźnym marginesem. Odstęp między wierszami manuskryptu musi wynosić 11/2 wiersza, a strony powinny zachować ciągłą numerację. Tytuł, imię autora oraz jego afiliacje powinny być wymienione u góry pierwszej strony (prosimy nie używać nagłówków). Wszystkie tytuły w pismach niełacińskich muszą być zapisane w transliteracji. Po tytułach w niestandardowych językach należy zamieścić, w nawiasach, angielskie tłumaczenie.

Obowiązują przypisy u dołu strony. Odniesienia bibliograficzne muszą zachować ciągłość numeracji w całym tekście, zapisane z odstępem jednego wiersza w stylu akapitu, i zgrupowane na końcu tekstu. Styl odniesień bibliograficznych powinien być zgodny z następującymi przykładami.

1. Ivor Wilks, Wa and Wala. Islam and Polity in North-Western Ghana, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 70.

2. Giacomo Luciani (ed.), The Arab State, London: Routledge, 1990, p. 124.

3. Kareen Pfeifer, ‘Is There an Islamic Economics?’ in Political Islam. Essays from Middle East Report, Joel Beinin and Joe Stork (eds.), Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977, p. 155.

4. Zygmunt Komorowski, Kultury Afryki Czarnej [Cultures of Black Africa], Wrocław: Ossolineum, 1994, p. 89.

5. L. Dimond, ‘Rethinking of Civil Society’, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3, July 1994, p. 4.

6. Tafsir of Ibn Kathir: http://www.qtafsir.com (accessed 20.11.2011).

When notes to the same work follow after interruption, use the author’s last name and a shortened title of the book or article.

7. Pfeifer, Is There an Islamic..., p. 154.

8. Ibid., p. 186.

9. Ibidem.

Nie należy używać op.cit.

Bardziej zaawansowane zmiany w edycji tekstu zostaną zaproponowane autorowi przed publikacją. Zmiany w strukturze tekstu nie będą akceptowane na etapie korekty. Autorzy są proszeni o zwrot skorygowanego artykułu do biura w okresie do czterech dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zakłada się przyzwolenie na wprowadzenie zmian.

Artykuły przyjmowane są na bazie podwójnie ślepej recenzji zewnętrznych specjalistów (prosimy o zapoznanie się z plikiem 'Peer Review Process').

Artykuły z bieżącego oraz z archiwalnych numerów są dostępne online, w sekcjach 'Numer Bieżący' oraz 'Numery Archiwalne'.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd